הרשות לפיתוח הנגב והגליל

עבודות אלה בוצעו כאשר עבדתי במשרד פרסום בן יהודה ואינקלובר.