רשת מסעדות - בית הפול האדום

העבודה שלי כללה רענון שפה, עיצוב תוצרים לדפוס ודיגום סניף.